ubezpieczenia-na-życie-UK-a-brexit

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UK 2021

Systemy ubezpieczeniowe w wielu krajach są bardzo zróżnicowane i podobne do siebie zarazem. Ów różnice, wynikają zazwyczaj z regulacji prawnych danego państwa. W Wielkiej Brytanii, tak samo jak w Polsce działa publiczna służba zdrowia, jednak różni się od siebie znacznie. NHS – National Health Service – nie przysługuje jednak każdemu.

Czy ubezpieczenia zdrowotne UK i ubezpieczenia indywidualne UK są dla wszystkich?

Z publicznej służby zdrowia w Wielkiej Brytanii, odpowiednika Polskiego NFZ mogą skorzystać w pełni darmowo:

  • Osoby, które mieszkają na terenie UK przez co najmniej ostatni rok,
  • Osoby korzystające z usług oferowanych przez NHS studiują, pracują, prowadzą działalność lub odbywają co najmniej półroczny kurs.

Warto podkreślić, że osoby bezrobotne, ale legalnie zamieszkujące na terenie UK przez ostatni rok, również mogą skorzystać z darmowych usług NHS. Dotyczy się to również turystów, którzy przyjechali na wycieczkę i potrzebują pomocy medycznej w sytuacji zagrażającej życiu.

 

Instytucja lekarza rodzinnego również występuje na terenie UK i jest nim General Practitioner. Aby umówić się na wizytę obejmowaną przez ubezpieczenie zdrowotne UK należy zrobić to w przychodni odpowiedniej do miejsca zamieszkania – można sprawdzić jej adres na oficjalnej stronie NHS.

Karta EKUZ UK a ubezpieczenia UK

Może też mieć miejsce sytuacja, w której osoba odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, ale pracuje też w Anglii. Należy wtedy wyrobić i zabierać ze sobą kartę EKUZ, która pozwala jej posiadaczowi na otrzymanie opieki zdrowotnej na terenie UK po mimo jej wyjścia z Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że zostały wprowadzone istotne zmiany w tej kwestii. Bowiem świadczenie ubezpieczenia zdrowotnego UK przy pomoc karty EKUZ jest uregulowana w dwóch dokumentach: umowie wyjścia oraz umowie o współpracy. Oznacza to, że tylko osoby objęte przepisami jednej z ww. umów będą miały zagwarantowane świadczenia w ramach karty EKUZ.